Không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của sếp tôi Yuri Sasahara: Một anh chàng này đi công tác với sếp Yuri Sasahara, họ phải ở chung phòng với nhau vì chuyện bất gặp trong chuyến công tác. Lúc họ về phòng thì cả hai đã có tí men trong người và rồi Yuri Sasahara ngủ thiếp đi, anh chàng cấp dưới kia, không chịu được nhiệt và rồi đã đơm Yuri Sasahara từ phía sau, liệu sau đó Yuri Sasahara sẽ phản ứng như thế nào, mời anh em cùng đón xem!!!

Không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của sếp tôi Yuri Sasahara