Những cô học sinh thơ ngây đi chơi quên lối về: Matsumoto Ichika ,Miyazawa và Chiharu Nagisa Mitsuki là ba cô học sinh chơi thân với nhau có buổi đi chơi xa nhà sau ngày cuối tuần được nghỉ. Mải đi quên lối về vì trời đã chuyển mưa các em nó đã trú ẩn vào một ngôi nhà gần đó, nhưng người chủ nhà là đám người biến thái, và họ đã làm thịt ba cô học sinh này một cách ngon lành. Em nào em đấy đều bị đụ cho tơi tả, không em nào thoát được cả, sau đó liệu đám người này có bị làm sao hay không, mời anh em đồng dâm cùng đón xem!!!