Yua Mikami bị ông chủ dập cho sấp mặt luôn: Yua Mikami có chuyến công tác với ông sếp của mình ( người này khá dâm dê, và em nó không hề thích ). Nhưng rồi em nó cũng phải đi, rồi bị sắp xếp chung phòng với ông sếp này, đó chính là ý trời. cả hai ở với nhau và rồi ông ta tiến tới hấp diêm Yua Mikami, với sự hấp dẫn như em nó thì thử hỏi ai chịu được. Và rồi liệu Yua Mikami sẽ ứng xử ra sao, mời anh em đồng dâm cùng đón xem!!

Yua Mikami bị ông chủ dập cho sấp mặt luôn